Monthly Archives: Ocak 2015

//Ocak

İken’in Yazılışı

By |Ocak 31st, 2015|Dilbilgisi|

İken’in Yazılışı  İken ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir. Bu durumda başındaki i ünlüsü düşer. Getirildiği kelimenin ünlüleri kalın da olsa, bu ekin ünlüsü ince kalır: Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur. Giderken ardından “Gitme, kal.” diyemedim. okur-ken (< okur iken), yazar-ken (< yazar iken), çalışır-ken (< çalışır iken), uyur-ken (< uyur iken), başlar-ken [...]

Mastar Eklerinin Yazılışı

By |Ocak 31st, 2015|Dilbilgisi|

Mastar Eklerinin Yazılışı -mak, -mek ile biten mastarlardan sonra -a, -e, -ı, -i eklerinden biri geldiğinde araya y ünsüzü girer: kazanmak-a > kazanma-y-a, aldanmak-ı > aldanma-y-ı, sevmek-e > sevme-y-e, görmek-i > görme-y-i. İsim Fiil (Mastar) Fiillere getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleri ile yapılır. Bu ekler büyük ünlü uyumu kuralına göre eklendiği sözcük içinde değişiklik gösterecekleri için “-ma, -me,  -ış, -iş, -uş, -üş, -mak, [...]

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar

By |Ocak 30th, 2015|Dilbilgisi|

Fiil Çekimi ile İlgili Yazılışlar Gelecek zaman ekinin ünlüleri ile zaman ekinden önceki ünlü, söyleyişe bakılmaksızın bütün şahıslarda a, e ile yazılır:  gelmeyeceğim, gelemeyeceğim, gelemeyeceksin; almayacağım, alamayacağım, almayacaksın başlayacağım. Teklik ve çokluk 1. kişi emir eklerinin ünlüsü ile ekten önceki ünlü, söyleyişe bakılmaksızın a, e ile yazılır: başlayayım, gelmeyeyim; başlayalım, gelmeyelim. İstek ekinden önce gelen ünlü, söyleyişe bakılmaksızın a, e ile yazılır: başlayasın, başlaya, [...]

Soru Eki mı, mi, mu, mü’nün Yazılışı

By |Ocak 30th, 2015|Dilbilgisi|

Soru Eki mı, mi, mu, mü’nün Yazılışı * Gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumla­rına uyar: Kaldı mı?   Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü? Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Gelecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum?  Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın? Bu ek [...]

Bağlaç Olan ne … ne …’nin Yazılışı

By |Ocak 29th, 2015|Dilbilgisi|

Bağlaç Olan ne ... ne ...’ninYazılışı Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerde fiil olumlu olmalıdır: Ne Fransa’da ne de Almanya’da aradığını bulabilmişti. Onlar ne arsız ne yılışkan ve yırtık gülmelidirler; ne de somurtmalıdırlar. Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı. Ne adımızı anan var ne halimizi soran. (olumsuzluk) (adımızı anan ve halimizi soran yok)Ne kış ne yaz, [...]

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı

By |Ocak 29th, 2015|Dilbilgisi|

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı Bağlaç olan ki ayrı yazılır: demek ki, kaldı ki, bilmem ki. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlen­sin. Olmaz ki! Böyle de yatılmaz ki! Ruşen Eşref Ünaydın’ın "Diyorlar ki" adlı eseri ne güzeldir! Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Ki bağlacı, birkaç örnekte kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki. Bu [...]

Bağlaç Olan da, de’nin Yazılışı

By |Ocak 29th, 2015|Dilbilgisi|

Bağlaç Olan da, de’nin Yazılışı Bağlaç olan da, de ayrı yazılır. Kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına uyar: Kızı da geldigelini de.  Durumuoğluna da bildirdi. Sen de mikardeşim? / Güç de olsa. . UYARI : Ayrı yazılan da, de hiçbir zaman ta, te biçiminde yazılmaz. Gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Bu soru hiç de kolay değil. UYARI : Ya sözüyle birlikte kullanılan da mutlaka ayrı yazılır: Bunu ya bugün ya da yarın hallet. UYARI : Da, [...]

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Z Harfi

By |Ocak 29th, 2015|Dilbilgisi|

Z Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – Y Harfi

By |Ocak 29th, 2015|Dilbilgisi|

Y Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü – V Harfi

By |Ocak 29th, 2015|Dilbilgisi|

V Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler