Monthly Archives: Nisan 2015

//Nisan

Vurgu Nedir?

By |Nisan 28th, 2015|Dilbilgisi|

Vurgu Nedir? İki ya da daha fazla heceli kelimelerin herhangi bir hecesinin; birden fazla sözcükten oluşan cümlelerin herhangi bir sözcüğünün ötekilerden daha baskılı, güçlü söylenmesine vurgu denir. Dolayısıyla vurgu kelime vurgusu ve cümle vurgusu olmak üzere ikiye ayrılır. Cümle vurgusunu ögeler konusunda gördük. Şimdi sözcük vurgusu ile ilgili ayrıntıları görelim. Her kelimede vurgu vardır ve bu [...]

Ulama Nedir?

By |Nisan 20th, 2015|Dilbilgisi|

ULAMA NEDİR? Bir sözcüğün sonunda bulunan ünsüz harfin kendinden sonra gelen ve ünlüyle başlayan sözcüğe, bitişik okunmasına ulama denir. Özellikle aruz ölçüsünde kalıba uydurmak için ulama yapılır ve bu durum bir çeşit sanat sayılır. Ulama'nın kuralları nelerdir? - Ulama sadece okuma ve söylemede geçerlidir. Yazmada geçerli değildir. - Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama [...]

Kaynaştırma Ünsüzleri

By |Nisan 12th, 2015|Dilbilgisi|

Kaynaştırma Ünsüzleri Türkçede ünlü ile biten bir kelime, yine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde kelime ile ek arasına “n, s, ş, y” ünsüzlerinden uygun olanı gelir. Buna kaynaşma denir. “Açılan solar, ağlayan güler.” cümlesinde “ağlayan” sözcüğünde “y” kaynaştırma harfi, “Akşamın işini sabaha bırakma.” cümlesinde “işini” sözcüğünde “n” kaynaştırma harfi, “Fakirin tesellisi ölümdür.” cümlesinde “tesellisi” [...]

Ünlü Daralması Konusu

By |Nisan 12th, 2015|Dilbilgisi|

Ünlü Daralması Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de yazımda da aünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur: başlıyor (<başla-yor), oynuyor (<oyna-yor), doymuyor (<doyma-yor), izliyor (<izle-yor), diyor (<de-yor), gelmiyor (<gelme-yor), gözlüyor (<gözle-yor) vb. Birden çok heceli ve a, e ünlüleri ile biten fiiller, ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu fiillerdekia, [...]

Ses Türemesi Konusu

By |Nisan 9th, 2015|Dilbilgisi|

Ses Türemesi Değişik sebeplerden dolayı Türkçe bir kelimeye aslında olmadığı hâlde ses ilâvesi olur. Bu olaya ses türemesi denir. Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiillerde yardımcı fiilden önce gelen ismin son sesi çiftleşir. Buna “ünsüz türemesi” de denir. zan etmek         zannetmek af etmek          affetmek Tek heceli kelimelere küçültme eki (-cık, -cik, -cuk, -cük) [...]

Ünsüz Yumuşaması Konusu

By |Nisan 2nd, 2015|Dilbilgisi|

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI Sözcük sonlarında yer alan süreksiz sert ünsüzlerden (ç, k, p, t) sonra ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşayarak "b, c, d, g " seslerine dönüşmesi olayına "ün süz yumuşaması" denir. Ünsüz yumuşaması "ünsüz değişimi" olarak da adlandırılabilir. Ekmek+i>Ekmeği              Sokak+a>  Sokağa Yurt+u  >  Yurdu               Kitap+ın>Kitabın Yamaç+ı>Yamacı          Ağaç+a> Ağaca Bu Kurala [...]

Ünsüz Uyumu Konusu

By |Nisan 2nd, 2015|Dilbilgisi|

Ünsüz Uyumu Türkçe bir kelimenin son hecesi sert ünsüzlerden biri ile bitiyorsa, o kelimeye getirilecek ekin başındaki ünsüzün de sert olması gerekir. Buna ünsüz uyumu ya da ünsüz benzeşmesidenir.  kitap – cı           değil  ⇒     kitap – çı       balık – dan     değil     ⇒       balık – tan       1923'de      değil    ⇒    1923'te Türkçede [...]