saussure

/saussure

About saussure

Her şeyi bilen adam, bir gün merakına yenik düşüp merakını merak etmeye başlamış ve o gün bu gündür işin içinden çıkamamış.

Abdülhak Hamit Tarhan

By |Temmuz 8th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarındandır, hem doğu hem batı ülkelerinde büyük elçilik yapmıştır. günlük yaşam, aşk, doğa, vatan millet sevgisi, ölüm ve metafizik düşünceleri başlıca şiir temalarıdır.  Ölen karısı için yazdığı makber adlı şiir kitabıyla tanınmıştır. Eserlerinde ölçü, uyak, dil ve cümle kaygısı görülmez bu yüzden kusurları çoktur.  Sanatçı şiirimize metafizik düşünceyi getiren sanatçı olarak [...]

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

By |Temmuz 7th, 2017|Genel, Tarih, tarih performans ödevi, Tarih proje ödevi|

Birinci Dünya Savaşı'nın çok önemli sonuçları vardır bu sonuçların yanında birinci Dünya Savaşı'nda ilkler de yaşamıştır bunları maddeler halinde sizlerle paylaşacağız.  İmparatorluklar yıkıldı yeni devletler kuruldu  İtalya'da faşizm,  Almanya'da Nazizim, Rusya'da kominizim ortaya çıkmıştır.  Sömürgeciliğin adı Mandacılık olarak değiştirilmiştir Not: paris barış konferansı nda ilk kez Mandacılık terimi ortaya çıkmıştır Anadolu'da kurtuluş Savaşı olacaktır  Milletler [...]

Divan edebiyatının beslendiği kaynaklar

By |Temmuz 7th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan edebiyatı bir çok kaynaktan beslenmiştir, bu kaynaklar divan edebiyatının gelişmesine çeşitlenmesine katkı sağlamıştır. Kaynaklar divan edebiyatının köklü geçmişinın temelini oluşturur. Divan edebiyatı: ayetler ve hadisler, İslami bilimler, İslam tarihi, tasavvuf felsefesi, İran mitolojisi, peygamberlerle ilgili öyküler, mucizeler; tarihi ve efsanevi kişiler, çağın bilimleri, Türk tarihi ve kültürü, dönemin edebiyat anlayışı, Arapça, Farsça sözcük ve [...]

Divan edebiyatıyla ilgili terimler

By |Temmuz 7th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan edebiyatı ile ilgili de bir çok terim vardır , Bu terimleri bilmek divan edebiyatını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Bunlardan birkaçının anlamını aşağıda hep beraber öğrenelim. Hamse: Beş mesnevi den oluşan eserlerdir Nazire: Bir şairin başka bir şairin şiirini benzeterek yazdığı şiirdir Seci: düzyazıda iç uyaktır Mecmûa: Seçme şiirlerin toplandığı antoloji ye denir Tezkire: Biyografinin karşılığıdır Mahlas: [...]

Konularına göre divan şiiri

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan şiiri konularına göre tevhit, münacat, naat, methiye, hicviye, Fahri'ye olmak üzere altı konu üzerine yazılır. Bunlar: Tevhid: Allah'ın birliğini işler. Terkibi bent ve tercibi bentn şeklinde yazılır. Münacat : Allaha yalvarış konularını içeren şiirlerdir Naat : Hazreti peygamberi öven şiirlerdir Methiye: devrin büyüklerini övmek için yazılır. Önce şiirleri olarak da bilinir. Hicviye: Birini yermek [...]

Divan edebiyatı

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

13. yüzyıl dan 19. yüzyıla kadar devam etmiş. İlk  şairi hoca Dehhani'dir 13. yüzyıl.  İslam mitolojisi, kadın, şarap, din ve tasavvufla ilgili konular işlenmiştir. Toplumla ilgili konulara pek yer verilmemiş. Dil Osmanlıcadır, kuralcı bir şehirdir. Kalıplaşmış sözler çok kullanılmıştır.  Söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur. Nazım birimi beyittir. Dörtlükler ve bentlerle yazılanları da vardır. Konu bütünlüğünden çok [...]

Mondros ateşkes antlaşması

By |Temmuz 4th, 2017|Genel, Tarih|

Mondros ateşkes antlaşması (30 Ekim 1918) Yeni hükümeti Ahmet İzzet Paşa kurar ve antlaşmayı imzalayan Rauf Bey'dir.  Antlaşma on maddeden oluşmaktadır.  Boğazlar bütün devletlere açık olacak Mondoros'un 7. maddesi  İtilaflar güvenliklerini tehdit etti her yeri işgal edebilecek.  Vilayeti sittede (Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van) isyan çıkarsa işgal edilecek.  Toros tünelleri, telgrafhaneler  İtilaflara  bırakılacak. (Demir yolları [...]

Tanzimat Döneminde Şiir

By |Temmuz 4th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat dönemi şiiri birinci tanzimat dönemi ve ikinci tanzimat dönemi olmak üzere ikiye ayrılır.  İlk dönem tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkibi bent gibi nazım şekilleri kullanılmış. İkinci dönemde Fransızcadan çevirilerle yeni nazım biçimleri görülmüştür. Her iki dönemde aruz ölçüsü kullanılmış hece ölçüsü denenmiştir. Şiirde nazım birimi beyittir. Parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğüne önem verilmiş tir. [...]

Rubai Nedir?

By |Temmuz 4th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Rubai: Fars edebiyatının bir nazım biçimidir. Aruz ölçüsünün özel kalıplarıyla yazılır tek bir dörtlükten oluşur. Uyak düzeni  aaxa  biçimindedir. Dizeler arasında anlam birliği vardır. Rubai de felsefi konular aşk şarap din tasavvuf işlenir. En büyük sanatçısı Ömer Hayyam.  Rubai yazmayı meslek edinmiş tek şair Azmizade haletidir. Cumhuriyet döneminde biz de Arif Nihat Asya ve Yahya [...]

Tuyug nedir?

By |Temmuz 3rd, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Genel|

Tuyug:  türklerin katmış olduğu bir nazım biçimidir, tek bir dörtlükten oluşur. Kafiye düzeni rubai ve manideki gibidir. Halk şiirinde ki maninin divan edebiyatına  yansımış biçimidir. Arzun Fâilâtün, Fâilâtün, Fâilün  kalıbıyla yazılır. Rubai de işlenen konular tuyugdada işlenir. Azeri ve Çağatay edebiyatlarında gelişmiştir. Tanınan en büyük şairler Kadı Burhanettin, Nesimi, Ali Şir Nevai. Tuyug hakkında akademik [...]