saussure

/saussure

About saussure

Her şeyi bilen adam, bir gün merakına yenik düşüp merakını merak etmeye başlamış ve o gün bu gündür işin içinden çıkamamış.

Konularına göre divan şiiri

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan şiiri konularına göre tevhit, münacat, naat, methiye, hicviye, Fahri'ye olmak üzere altı konu üzerine yazılır. Bunlar: Tevhid: Allah'ın birliğini işler. Terkibi bent ve tercibi bentn şeklinde yazılır. Münacat : Allaha yalvarış konularını içeren şiirlerdir Naat : Hazreti peygamberi öven şiirlerdir Methiye: devrin büyüklerini övmek için yazılır. Önce şiirleri olarak da bilinir. Hicviye: Birini yermek [...]

Divan edebiyatı

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

13. yüzyıl dan 19. yüzyıla kadar devam etmiş. İlk  şairi hoca Dehhani'dir 13. yüzyıl.  İslam mitolojisi, kadın, şarap, din ve tasavvufla ilgili konular işlenmiştir. Toplumla ilgili konulara pek yer verilmemiş. Dil Osmanlıcadır, kuralcı bir şehirdir. Kalıplaşmış sözler çok kullanılmıştır.  Söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur. Nazım birimi beyittir. Dörtlükler ve bentlerle yazılanları da vardır. Konu bütünlüğünden çok [...]

Mondros ateşkes antlaşması

By |Temmuz 4th, 2017|Genel, Tarih|

Mondros ateşkes antlaşması (30 Ekim 1918) Yeni hükümeti Ahmet İzzet Paşa kurar ve antlaşmayı imzalayan Rauf Bey'dir.  Antlaşma on maddeden oluşmaktadır.  Boğazlar bütün devletlere açık olacak Mondoros'un 7. maddesi  İtilaflar güvenliklerini tehdit etti her yeri işgal edebilecek.  Vilayeti sittede (Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van) isyan çıkarsa işgal edilecek.  Toros tünelleri, telgrafhaneler  İtilaflara  bırakılacak. (Demir yolları [...]

Tanzimat Döneminde Şiir

By |Temmuz 4th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat dönemi şiiri birinci tanzimat dönemi ve ikinci tanzimat dönemi olmak üzere ikiye ayrılır.  İlk dönem tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkibi bent gibi nazım şekilleri kullanılmış. İkinci dönemde Fransızcadan çevirilerle yeni nazım biçimleri görülmüştür. Her iki dönemde aruz ölçüsü kullanılmış hece ölçüsü denenmiştir. Şiirde nazım birimi beyittir. Parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğüne önem verilmiş tir. [...]

Rubai Nedir?

By |Temmuz 4th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Rubai: Fars edebiyatının bir nazım biçimidir. Aruz ölçüsünün özel kalıplarıyla yazılır tek bir dörtlükten oluşur. Uyak düzeni  aaxa  biçimindedir. Dizeler arasında anlam birliği vardır. Rubai de felsefi konular aşk şarap din tasavvuf işlenir. En büyük sanatçısı Ömer Hayyam.  Rubai yazmayı meslek edinmiş tek şair Azmizade haletidir. Cumhuriyet döneminde biz de Arif Nihat Asya ve Yahya [...]

Tuyug nedir?

By |Temmuz 3rd, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Genel|

Tuyug:  türklerin katmış olduğu bir nazım biçimidir, tek bir dörtlükten oluşur. Kafiye düzeni rubai ve manideki gibidir. Halk şiirinde ki maninin divan edebiyatına  yansımış biçimidir. Arzun Fâilâtün, Fâilâtün, Fâilün  kalıbıyla yazılır. Rubai de işlenen konular tuyugdada işlenir. Azeri ve Çağatay edebiyatlarında gelişmiştir. Tanınan en büyük şairler Kadı Burhanettin, Nesimi, Ali Şir Nevai. Tuyug hakkında akademik [...]

Nasıl Başarılı Olurum

By |Nisan 28th, 2017|Genel|

10 Adımda Başarının Sırrı Kendine Güven Başaracağına İnan Hayal Kur Çalış Kendini Geliştir Değişime Ayak Uydur Sosyal Medyayı Takip Et Dil Öğren Kitap Oku Sosyal Ortamlara Katıl Kendine güvenmekle başlamalı insan. Birşeyleri değiştirmek, geliştirmek istiyorsa güven önemli bir faktör oluşturur. 10 maddede başarının sırrını bulmak belki yazımızı okuyan kullanıcılarımız için çok mantıklı gelmeye bilir. Aslında [...]

Gezi Yazısı-Çanakkale

By |Ekim 18th, 2016|sizden gelenler|

Şehitlere Vefa Çanakkale Okulların tatil olmasına bir hafta kala öğretmenimiz sınıfta bir duyuru yaptı. Bir gezi planladıklarını ve tüm öğrencileri Çanakkaleye geziye götüreceğini söyledi. Çok heyecanlanmıştım Çanakkaleyi hiç görmemiştim. Türkçe dersinde Çanakkale Zaferi anlatılırken hep hayalimde canlanırdı. Yaşadığımız şehirden oraya gitmek zor olacaktı ama tüm arkadaşlarım yanımda olacağı için de zevkli olacağından emindim. Bir hafta [...]

Mülakat Sınavlarında Ne Yapmalıyız

By |Eylül 6th, 2016|Yararlı Bilgiler|

Mülakat Sınavlarında Nasıl Davranmalıyız Hayatımızın vazgeçilmez zorunluluklarından olan iş görüşmeleri genel itibariyle mülakat sistemiyle alım yapar. Özel sektör işçi alımında kullanılan sistem zamanla Kamu memurlukları da dahil olmak üzere bir çok alanda karşımıza çıkmaya başlıyor. Bu durum herkesin kafasında bir karışıklık oluşturuyor. Bizde bu yazımızda bu kafa karışıklığını gidermeye çalışacağız. Polislik, öğretmenlik, diğer kamu memurlukları [...]

YEREL YÖNETİMLER TARİHİNE GENEL BAKIŞ

By |Haziran 15th, 2016|sizden gelenler|

YEREL YÖNETİMLER TARİHİNE GENEL BAKIŞ... Tarihsel gelişim süreci içinde, özellikle antik çağda başlayıp, ortaçağ boyunca, yerel yönetim kavramı hükümdar merkezli ve hemen hemen askeri içerikliydi, yani askeri örgütlenmeydi. Komün kelimesi yerel yönetimler için kullanılmıştır. Belediye terimi ise ilk kez 1789 tarihli Fransız kurucu meclisinde kullanılmıştır Bugün kullanılan municipality kelimesi de Eski Roma kökenlidir ve imparatorluğa [...]