Dilbilgisi

/Dilbilgisi

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

By |Mart 16th, 2016|Dilbilgisi|

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI KONU ANLATIMI Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki mısraların her birinin ilk harfi büyük harfle başlar. Uzak çok uzağız şimdi ışıktan Çocuk sesinden gür ve sarmaşıktan Dönmeyen gemiler olduk açıktan Adımızı soran arayan var mı [...]

Noktalama İşaretleri Konu anlatımı

By |Mart 16th, 2016|Dilbilgisi|

Noktalama İşaretleri Konu anlatımı Noktalama İşaretleri Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. “Çocuklar bahçede oynuyor.” Kısaltmaların sonuna konur. “Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır.” (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. (-ıncı, -inci anlamında) “Yarışmada 1. olmuş.” (birinci) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. “Yazar, 10.10.1973 tarihinde doğmuş.” Saat ve dakika gösteren [...]

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

By |Mart 16th, 2016|Dilbilgisi|

ANLATIM BOZUKLUKLARI Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur. Anlatım bozuklukları kaça ayrılır : Gereksiz Sözcüklerin Kullanılması  Sözcüklerin Yanlış Anlamda Kullanılması Deyim [...]

Vurguyu Çekmeyen Ekler

By |Kasım 19th, 2015|Dilbilgisi|

Vurgu: Kelimeyi veya cümleyi oluşturan bir hecenin ötekilerden farklı olarak belirtilmesi telaffuz edilmesidir. Türkçede vurgu hece vurgusu, sözcük vurgusu, öbek vurgusu, cümle vurgusu olmak üzere dörde ayrılır. Hece vurgusu: Türkçede Genelde sözcüklerin son hecesi vurgulu olur. Vurgu etkisiyle heceler uzayı kısalabilir. Bazen ise heceler bile ortadan kalkabilir. Sözcük vurgusu: Türkçe sözcüklerde vurgu daha çok son [...]

Ses Düşmesi Konusu

By |Kasım 15th, 2015|Dilbilgisi|

Ses Düşmesi Değişik nedenlerden dolayı Türkçe kelimelerin aslında olan bazı sesler düşer. Buna ses düşmesi denir. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan kelimelere ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde dar ünlü düşer. Buna hece düşmesi denir. Fikir               değil                    fikri  burun             değil                burnu ömür             değil                ömrü  Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiillerde yardımcı fiilden önce gelen ismin [...]

Sözcükte Yapı ve Ekler Konusu

By |Kasım 7th, 2015|Dilbilgisi|

Sözcükte Yapı ve Ekler  Sözcükleri yapıları bakımından incelediğimizde kimi sözcüklerin hiçbir ek almadan tek başına kullanıldığı; kimilerinin ise anlamını değiştiren ve cümledeki görevini belirleyen bir takım ekler alarak kullanıldığını görürüz.             Sözcükler kök ve ek adı verdiğimiz bölümlerden oluşur. KÖK: Bir sözcüğün aldığı bütün ekler atıldıktan sonra geride kalan anlamlı en küçük parçasına kök denir. [...]

CÜMLENİN ÖĞELERİ

By |Kasım 5th, 2015|Dilbilgisi|

CÜMLENİN ÖĞELERİ Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle(tümce) denir. Cümle, özne ve yüklem gibi temel; nesne, dolaylı tümleç ve zarf tümleci gibi yardımcı ögelerden oluşur. Şimdi cümlenin ögelerine tek tek değinelim.   YÜKLEM Cümlede kip ve zaman bildirerek yargıyı ortaya koyan temel unsurdur. Yüklem, tek başına cümle [...]

Bağlı Cümle Konusu

By |Kasım 5th, 2015|Dilbilgisi|

Bağlı Cümle Birden fazla yüklemi olan cümlelerdir. Sıralı cümlelerden farkı, yüklemlerin birbirine bağlaçlarla bağlanmasıdır. “İçeri girdi bize selâm verdi.” cümlesi sıralı cümledir. Çünkü yüklemler birbirine virgülle bağlanmıştır. “İçeri girdi ve bize selâm verdi.” cümlesi ise bağlıdır. Çünkü yüklemler birbirine “ve” bağlacı ile bağlanmıştır. “Hem annemi hem babamı özledim.” “Kırları çok seviyorum ama kırlara çıkamıyorum.” “Ne [...]

Fiillerin Anlam Nitelikleri

By |Ekim 25th, 2015|Dilbilgisi|

Fiilerin Anlam Nitelikleri: Fiiler anlam niteliklerine göre kılış, durum ve oluş olmak üzere üçe ayrılır. Kılış ve durum fiilleri yapma, oluş fiileride olma anlamı taşır. Yapma bildiren eylem öznenin iradesiyle gerçekleşirken, olma ifade eden fiillerde eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşir. Fiil → yapma (irade) → Kılış veya Durum Fiil → olma ( irade dışı) → Oluş Ahmet kütüphanede kitap [...]

Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

By |Ekim 23rd, 2015|Dilbilgisi|

Sözcükte Anlam SÖZCÜK ANLAMI Anlamı olan en küçük ses birliğine sözcük denir. sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmakla birlikte cümlede de anlam kazanır ve bu nedenle de değişik anlamlarda kullanılabilir. Şimdi bu anlamları görelim.   GERÇEK VE MECAZ ANLAM Gerçek anlam, bir sözcüğün temel anlamıdır. Buna sözcüğün ilk akla gelen anlamı da [...]