ARADIĞINI YAZ ÖDEVİNİ BUL... ÖDEV ARAMA BÖLÜMÜ

SON YAZILAR

Fiillerde Soru

Fiil Çekimlerinde Soru Fiil çekiminin soru şekli “mı, mi” soru eki ile yapılır. Fiil çekiminde “mi”, bazen kip ekiyle kişi eki arasında, bazen kişi ekinden sonra gelir. Bildin          }       bildin mi? Bilmişiz       }      bilmiş miyiz? Biliyorsun    }     biliyor musun? Bilmeliyim    }   bilmeli miyim? Bilsek         }     bilsek mi? Bileyim     }   bileyim mi?   Fiile “mi” soru eki getirilerek soru çekimi ... Devamını Oku »

Fiillerde Olumsuzluk

Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk Fiillerin olumlusu olduğu gibi olumsuzu da vardır. Fiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce “-ma, -me” olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Ara – dı – m     }  ara – ma – dı – m Bil – miş – sin    }  bil – me – miş – sin Bak – acak     }     bak – ma – y – acak ... Devamını Oku »

Dilek (İsteme) Kipleri

Dilek (İsteme) Kipleri Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Bu kipler bir isteği, arzuyu vs. bildirir. Örneğin; “gitmeliyim” sözünde bu işin ne zaman yapılacağı değil, gitmenin arzu edildiği anlatılmak isteniyor. Dilek kiplerinin dört çekimi vardır.  1) Gereklilik kipi : Eylemin yapılması gerektiğini anlatan kiptir. Al – malı – y – ım Al – malı – sın Al – malı Al – malı ... Devamını Oku »

Haber (Bildirme) Kipleri

Haber (Bildirme) Kipleri Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber kipindedir. Haber kiplerinin beş çekimi vardır. Bunları çekimleriyle birlikte gösterelim.  1) Bilinen geçmiş zaman : Eylemin yapılışının kesin olarak bilindiğini gösteren kiptir. Bu kip “-dı, -di, -du, – dü; -tı, -ti,-tu, -tü..” eki ile yapılır. Türkçe’de üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere altı kişi vardır. Bu kişilere göre örnek ... Devamını Oku »

Fiillerde Kip Konusu

Fiillerde Kip Eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir durum anlatılır. Buna fiilin kipi denir. Türkçe’de kipler iki grupta incelenir. Bunlar haber kipleri ve dilek kipleridir.  Haber (Bildirme) Kipleri Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber kipindedir. Haber kiplerinin beş çekimi vardır. ... Devamını Oku »

Fiil (Eylem) Konusu

FİİL (EYLEM) İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde bir hareketin adı olurlar: “yürümek, olmak, düşünmek vs.” A) Fiilerin Anlam Nitelikleri: Fiiler anlam niteliklerine göre kılış, durum ve oluş olmak üzere üçe ayrılır. Kılış ve durum fiilleri yapma, oluş fiileride olma anlamı taşır. Yapma bildiren eylem öznenin ... Devamını Oku »