ARADIĞINI YAZ ÖDEVİNİ BUL... ÖDEV ARAMA BÖLÜMÜ

SON YAZILAR

Soru Sıfatı

Soru Sıfatı İsimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soru yolu ile bildiren sıfatlardır. “Nasıl şiirleri beğenirsiniz?” “Kaçar gün kaldın şehirlerde?” “Hangi konuyu işleyeceğiz?” “Kaç soru çözmeli günde?” Soru sıfatları, isimlerin nitelik ve niceliklerini soru yoluyla öğrenmeyi amaçlayan, cevapları da herhangi bir sıfat olan kelimelerdir. Soru sıfatlarından bazıları şunlardır: “ne, nasıl, nice, ne gibi, ne biçim, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne türlü…” ... Devamını Oku »

Belgisiz Sıfat

Belgisiz Sıfat İsimlerin sayı bakımından belirsizliklerini ifade eden sıfatlara belgisiz sıfat denir. Bazı işlerde acele edilmeli. Birkaç arkadaş dışarıda bekliyor. Hiçbir emek boşa gitmez. Bütün öğrencileri bahçeye çıkarmışlar. Her konuda bilgi sahibi olamayız. Bir gün yine karşılaşırız. cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır. Bu sözcükler, isimleri sayıca belirtmişler, ama onların ne kadar olduğunu belirtmemişler. her soru, birtakım insanlar, birkaç kişi, ... Devamını Oku »

Kesir sayı sıfatı

Kesir sayı sıfatı  İsimleri kesirli olarak belirten sıfatlardır. “Bu işte yüzde yirmi kâr var.” “Yarım kilo kıyma yeter.” İsimlerin, bütünün kaçta kaçı olduğunu gösteren sıfatlardır. Yüzde bir ihtimal, yarım ekmek, çeyrek (dörtte bir) ekmek, yarıyıl, iki buçuk lira… Bu tamlamalarda tamlanan çoğul yapılabilir. Kardeşlerin üçte bir payları var. Tamlayan çoğul yapılıp tamlananla yeri değiştirilebilir: Yüzde otuz artış düşünülüyor.→Düşünülen artış yüzde ... Devamını Oku »

Üleştirme sayı sıfatı

Üleştirme sayı sıfatı  İsimlerin eşit paylara ayrılmış olduğunu belirten sıfatlara üleştirme sayı sıfatı denir. Bu sıfatlar isimlere getirilen “-ar, -er” eki ile oluşturulur. “Öğrencilere ikişer kitap verildi.” “Her komşuda yarımşar saat kaldık.”   İsimlerin bölümlere ayrıldığını, bölüştürüldüğünü gösteren sıfatlardır. “-(ş)er” ekiyle yapılır. Üçer kişi, ikişer elma, yedişer kişi, ellişer milyon, birer gün arayla,   Bir bölme, bir ayırma, bir paylaştırma, ... Devamını Oku »

Sıra sayı sıfatı

Sıra sayı sıfatı  Varlıkların sırasını bildiren sıfatlara sıra sayı sıfatı denir. Sıra sayı sıfatları isimlere gelen “-ıncı, -inci” ekleri ile yapılır. “Biz beşinci katta oturuyoruz.” “Buradaki birinci günüm iyi geçmişti.” İsimlerin sıralarını, derecelerini belirten sıfatlardır. “-ncİ” eki ya da nokta kullanılır. 77. yıl, 11’inci bölük, birinci gün, ikinci gelişimiz… üçüncü kişiler, ikinci katlar… “ilk” kelimesi birinci anlamındadır: İlk (birinci) caddeden ... Devamını Oku »

Asıl sayı sıfatı

Asıl sayı sıfatları  İsimlerin sayılarını kesin olarak belirten sıfatlara asıl sayı sıfatı denir. “Üç arkadaş geziye çıktık.” “İzmir’de on gün kalacaktık.” “Bu çantayı ancak iki kişi taşıyabilir.” Her gün iki saat ders çalışır, bir saat de kitap okurum. Bir ağaç bile bırakmamışlar; kesmişler. Yüz yıl öncesine geri döndük. Türkiye nüfusunun yetmiş milyon olduğu söyleniyor. Beş milyon ton patates 10 cm ... Devamını Oku »