Zaman Zarfı

By |Mart 10th, 2015|Dilbilgisi|

Zaman Zarfı Eylemleri ve eylemsileri zaman yönünden belirten sözcüklerdir. Eylemlere ve eylemsilere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabıdır. Babam, yarın Ankara’ya gidecekmiş. Bu cümlede “yarın” sözcüğü “gitmek” eyleminin “ne zaman” yapıldığını belirttiğinden, zaman belirtecidir. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcük veya söz öbekleri zaman belirtecidir. Beklediğiniz otobüs şimdi gelir.Kuşlar, sonbaharda güneye göç eder.Siparişlerimiz hâlâ gelmedi.Az önce seninle [...]