Monthly Archives: Mart 2015

//Mart

Ses Bilgisi Konusu

By |Mart 30th, 2015|Dilbilgisi|

SES BİLGİSİ Dilin temelini sesler oluşturur. Seslerin yazıya çevrilmesinde kullanılan işaretlere harf denir. Harflerin belli bir sıraya göre bir arada gösterilmesi ile de alfabe oluşur. Türkçede 29 harf vardır. Bunlar sesli, sessiz olmak üzere ikiye ayrılır. Sesli harf : Ağzımızdan hiçbir zorlama olmadan çıkan sesleri karşılayan harflerdir. 4'ü kalın 4'ü ince olmak üzere 8 adettir. [...]

Ek fiilin Soru Şekli

By |Mart 22nd, 2015|Dilbilgisi|

Ek fiilin Soru Şekli Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi "mi" ile yapılır. "mi" sözü isimle ek fiil arasına girerek kullanılır. Çalışkanım Çalışkanmış Çalışkandım *************** çalışkan mıyım? çalışkan mıymış çalışkan mıydım Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi “mi” ile yapılır. “mi” sözü isimle ekfiil arasına girerek kullanılır. Öğretmen miydim? [...]

Ek fiilin Olumsuzu

By |Mart 22nd, 2015|Dilbilgisi|

Ek fiilin Olumsuzu Ek fiille çekimlenmiş sözcüklerin olumsuzu "değil" sözcüğü ile yapılır. Çalışkandım   }  çalışkan değildim. Çalışkanmış   }      çalışkan değilmiş. Çalışkansa      }     çalışkan değilse. Çalışkanım    }  çalışkan değilim. Yukarıdaki örneklerde ek fiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin "-ma, -me" ile, ek fiilin "değil" ile olumsuz yapılması, ek fiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır. "Kısa sürede [...]

Fiillerde Soru

By |Mart 16th, 2015|Dilbilgisi|

Fiil Çekimlerinde Soru Fiil çekiminin soru şekli "mı, mi" soru eki ile yapılır. Fiil çekiminde "mi", bazen kip ekiyle kişi eki arasında, bazen kişi ekinden sonra gelir. Bildin          }       bildin mi? Bilmişiz       }      bilmiş miyiz? Biliyorsun    }     biliyor musun? Bilmeliyim    }   bilmeli miyim? Bilsek         }     bilsek mi? Bileyim     }   bileyim mi?   Fiile "mi" [...]

Fiillerde Olumsuzluk

By |Mart 16th, 2015|Dilbilgisi|

Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk Fiillerin olumlusu olduğu gibi olumsuzu da vardır. Fiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce "-ma, -me" olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır. Ara - dı – m     }  ara - ma - dı - m Bil - miş – sin    }  bil - me - miş - sin Bak – acak     }     bak - [...]

Fiillerde Kip Konusu

By |Mart 14th, 2015|Dilbilgisi|

Fiillerde Kip Eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir durum anlatılır. Buna fiilin kipi denir. Türkçe'de kipler iki grupta incelenir. Bunlar haber kipleri ve dilek kipleridir.  Haber (Bildirme) Kipleri Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber [...]

Bağ-Fiil Konusu

By |Mart 11th, 2015|Dilbilgisi|

Bağ-Fiil (Zarf-Fiil) (Ulaç) Konusu Fiillere, bağ-fiil eki dediğimiz eklerin getirilmesiyle yapılır. Bağ - fiiller cümlede genellikle zarf olarak kullanılır. "Çalışınca elbette başarılı olursun." "Gittikçe artıyor yalnızlığımız." "Okumadan nasıl karar verebilirim?" "Eve gidip gelecekti." "Kitap okurken sanki kendinden geçerdi." "İçeri girer girmez konuşmaya başladı." "Gözlerimin içine bakarak konuşuyordu." "Bu şehre geleli tam altı yıl olmuştu." "Kardeşim [...]

Ünlem Konu Anlatımı

By |Mart 11th, 2015|Dilbilgisi|

Ünlem Konu Anlatımı Yalnız başına anlamı olmayan, cümle içinde, sevinme, korku, özlem, kızma gibi duyguları anlatan ya da seslenme bildiren sözcüklere ünlem denir. Ünlemlerin cümledeki söyleyişe göre anlam kazanır. "A, kim gelmiş?" "Yazık, çocuk hasta olmuş!" "Eyvah, çantam otobüste kaldı!" "Tüh, yine yanlış yaptım!" cümlelerindeki altı çizili kısımlar ünlemdir. Sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma [...]

Yaklaşıklık Zarfları

By |Mart 9th, 2015|Dilbilgisi|

Yaklaşıklık Zarfları Fiillerin anlamını etkileyen, ayrıca miktar ve zaman zarflarına yaklaşıklık anlamı katan zarflardır. Bu zarflar, cümleye “tam değil, ona yakın, biraz fazla” gibi anlamlar kazandırır. Başlıca Yaklaşık zarfları şunlardır: aşağı yukarı, şöyle böyle, hemen hemen… Aşağı yukarı üç yıldır gelmiyor. Takriben saat bir'de gittik. Hemen hemen on  milyonum var . Yaklaşık üç aydır uğramıyor. [...]