Yearly Archives: 2017

/2017

Realizm edebiyat akımı

By |Temmuz 10th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebi akımlar, Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Realizim: 19. yüzyıl olayları gözleyerek onları yöneten yasaları bulmaya yöntemi. Toplumsal olaylara, bu arada edebiyata da vurgulanmış. Agust Komt'un pozitivizm felsefesi realizmi esin kaynağıdır. Realizim duyguya ve hayale geniş yer veren romantizme bir tepkidir. Bu akım da gözlem ve araştırma ön plana çıkmıştır. Yazarların çoğu anket yöntemi ile bilgi toplamışlar gözlemlerini günlük olarak kaydetmişlerse sonrada [...]

Servet fünun edebiyatı

By |Temmuz 8th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat'tan beri süregelen eski yeni tartışmalara son aşamayla serveti fünunla kavuşmuş ve  edebiyatımız tamamen batıya yönelir. Serveti fünun un bir başlangıç, diğer adı edebiyatı cedidedir. Recaizade mahmut ekrem edebiyat dünyasındaki boşluğun farkındadır, bu arada malumat dergisinde  Hasan asaf adlı şairin bir şiiri çıkar bu şiirde geçen abas – muhtebas sözcüklerinin kafiye oluşturup oluşturmayacağı  tartışmalara yol [...]

Recaizade mahmut ekrem

By |Temmuz 8th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarındandır. Doğu kültürünü almış batıya yönelmiştir. Şiir tiyatro roman öykü ve eleştiri türlerinde yazmıştır Eserlerinde divan ve halk şiirinin, Fransız edebiyatının etkileri görülür.  Şiirlerini sanat için sanat ilkesine yazmıştır.  '' kulak için kafiye ''  görüşünü ilk kez ortaya atarak bu konuda büyük bir tartışma başlatmıştır göz için kafiye anlayışı nda olan [...]

Abdülhak Hamit Tarhan

By |Temmuz 8th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarındandır, hem doğu hem batı ülkelerinde büyük elçilik yapmıştır. günlük yaşam, aşk, doğa, vatan millet sevgisi, ölüm ve metafizik düşünceleri başlıca şiir temalarıdır.  Ölen karısı için yazdığı makber adlı şiir kitabıyla tanınmıştır. Eserlerinde ölçü, uyak, dil ve cümle kaygısı görülmez bu yüzden kusurları çoktur.  Sanatçı şiirimize metafizik düşünceyi getiren sanatçı olarak [...]

Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları

By |Temmuz 7th, 2017|Genel, Tarih, tarih performans ödevi, Tarih proje ödevi|

Birinci Dünya Savaşı'nın çok önemli sonuçları vardır bu sonuçların yanında birinci Dünya Savaşı'nda ilkler de yaşamıştır bunları maddeler halinde sizlerle paylaşacağız.  İmparatorluklar yıkıldı yeni devletler kuruldu  İtalya'da faşizm,  Almanya'da Nazizim, Rusya'da kominizim ortaya çıkmıştır.  Sömürgeciliğin adı Mandacılık olarak değiştirilmiştir Not: paris barış konferansı nda ilk kez Mandacılık terimi ortaya çıkmıştır Anadolu'da kurtuluş Savaşı olacaktır  Milletler [...]

Divan edebiyatının beslendiği kaynaklar

By |Temmuz 7th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan edebiyatı bir çok kaynaktan beslenmiştir, bu kaynaklar divan edebiyatının gelişmesine çeşitlenmesine katkı sağlamıştır. Kaynaklar divan edebiyatının köklü geçmişinın temelini oluşturur. Divan edebiyatı: ayetler ve hadisler, İslami bilimler, İslam tarihi, tasavvuf felsefesi, İran mitolojisi, peygamberlerle ilgili öyküler, mucizeler; tarihi ve efsanevi kişiler, çağın bilimleri, Türk tarihi ve kültürü, dönemin edebiyat anlayışı, Arapça, Farsça sözcük ve [...]

Divan edebiyatıyla ilgili terimler

By |Temmuz 7th, 2017|Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan edebiyatı ile ilgili de bir çok terim vardır , Bu terimleri bilmek divan edebiyatını anlamamızı kolaylaştıracaktır. Bunlardan birkaçının anlamını aşağıda hep beraber öğrenelim. Hamse: Beş mesnevi den oluşan eserlerdir Nazire: Bir şairin başka bir şairin şiirini benzeterek yazdığı şiirdir Seci: düzyazıda iç uyaktır Mecmûa: Seçme şiirlerin toplandığı antoloji ye denir Tezkire: Biyografinin karşılığıdır Mahlas: [...]

Konularına göre divan şiiri

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan şiiri konularına göre tevhit, münacat, naat, methiye, hicviye, Fahri'ye olmak üzere altı konu üzerine yazılır. Bunlar: Tevhid: Allah'ın birliğini işler. Terkibi bent ve tercibi bentn şeklinde yazılır. Münacat : Allaha yalvarış konularını içeren şiirlerdir Naat : Hazreti peygamberi öven şiirlerdir Methiye: devrin büyüklerini övmek için yazılır. Önce şiirleri olarak da bilinir. Hicviye: Birini yermek [...]

Divan edebiyatı

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

13. yüzyıl dan 19. yüzyıla kadar devam etmiş. İlk  şairi hoca Dehhani'dir 13. yüzyıl.  İslam mitolojisi, kadın, şarap, din ve tasavvufla ilgili konular işlenmiştir. Toplumla ilgili konulara pek yer verilmemiş. Dil Osmanlıcadır, kuralcı bir şehirdir. Kalıplaşmış sözler çok kullanılmıştır.  Söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur. Nazım birimi beyittir. Dörtlükler ve bentlerle yazılanları da vardır. Konu bütünlüğünden çok [...]

Mondros ateşkes antlaşması

By |Temmuz 4th, 2017|Genel, Tarih|

Mondros ateşkes antlaşması (30 Ekim 1918) Yeni hükümeti Ahmet İzzet Paşa kurar ve antlaşmayı imzalayan Rauf Bey'dir.  Antlaşma on maddeden oluşmaktadır.  Boğazlar bütün devletlere açık olacak Mondoros'un 7. maddesi  İtilaflar güvenliklerini tehdit etti her yeri işgal edebilecek.  Vilayeti sittede (Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Van) isyan çıkarsa işgal edilecek.  Toros tünelleri, telgrafhaneler  İtilaflara  bırakılacak. (Demir yolları [...]