Monthly Archives: Nisan 2020

//Nisan

Zarflar Konusu

By |Nisan 30th, 2020|Dilbilgisi|

Zarflar Konu Anlatımı ZARF (BELİRTEÇ) Nedir? İsimlerin varlıkları ya da kavramları karşılar. Fiillerin ise hareketleri, oluşları karşılar. Varlıkların nasıl belli nitelikleri varsa, fiillerin de belli nitelikleri vardır. İsmin niteliğini bildiren sözcüklere sıfat demiştik. Fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf denir. "Güzel bir kitap okuyorum." cümlesinde "güzel" sözcüğü "kitap" isminin niteliğini bildiriyor, onun nasıl olduğunu açıklıyor. [...]

Durum Zarfları

By |Nisan 30th, 2020|Dilbilgisi|

Durum (Niteleme - Hal) Zarfı Fiilin durumunu yani nasıl yapıldığını bildiren sözcüklerdir. Fiile sorulan "nasıl" sorusuna cevap verir. “Ahmet, yavaş koşardı.” Bu cümlede "yavaş" sözcüğü "koşmak" eyleminin durumunu anlatmaktadır. Bunu eyleme sorduğumuz "nasıl" sorusu ile bulabiliriz. "Koltuklar çok eski görünüyordu." – Nasıl görünüyor? – Eski görünüyor. "Duygularını iyi anlatırsan çözüm bulursun." "Neden çok seli konuşuyorsun?" cümlelerinde altı çizili [...]

Niteleme Zarfları

By |Nisan 30th, 2020|Dilbilgisi|

Durum (Niteleme) Zarfları Eylemin niteliğini, durumunu bildiren; yükleme sorulan "NASIL" sorusuna cevap ve­ren zarflardır. Örnekler: Bize bugün soğuk davrandı. Güzel konuşuyor. Hızlı koşar. Çabucak çözdü. İçten konuştu. İyi bilir. ** İkilime şeklinde olabilir: Örnekler: Minik minik doğradı. Hızlı hızlı anlattı. Beşer beşer kesti. Onar onar dağıttı. Yavaş yavaş yürüdü. Sıcak sıcak servis yaptı. Kolay kolay gelmez. ⇒ZARFLAR [...]

Paragrafın Yapısı

By |Nisan 29th, 2020|Dilbilgisi|

PARAGRAFIN YAPISI   Paragrafın; bir makalenin, denemenin ya da başka bir yazının küçültülmüş biçimidir.   Nasıl bu tür yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri varsa, bir paragrafın da bu tür bölümleri vardır. İşte paragrafın yapısıyla ilgili sorular böyle bir bölümlemeyi ortaya çıkarmak için sorulur.     Giriş bölümü   Genelde tek cümleden oluşan giriş bölümünde [...]

Paragraf Tamamlama

By |Nisan 29th, 2020|Dilbilgisi|

PARAGRAF TAMAMLAMA   Parçanın son cümlesi bir bitiş bildirir. Ya anlatılanlardan bir sonuç çıkarılır ya da bir olayın bitişini gösterir. Bu soruların çözümünde cümlelerin anlamca bağlılığı yanında yapısal olarak bağlanmalarına da dikkat edilmelidir.   "Kalemi elime aldığım zaman bir şey yazmadan kalıyorum diyorsanız, bilgi tokluğu ve duygu zenginliğine sahip olmak için bol bol okuyunuz. Küçük [...]

Cümle tamamlama

By |Nisan 29th, 2020|Dilbilgisi|

CÜMLE TAMAMLAMA Cümle yargı bildiren söz ya da söz öbeğidir. Bir yargının tam olabilmesi için verilmek istenen düşünceyi tam aktarması gerekir. Bunun için de yargı yardımcı unsurlarla zenginleştirilip tamamlanır. "Bu durumu ona anlatıncaya kadar..." cümlesi aşağıdakilerden hangi sözle tamamlanırsa, anlatılanların güçlükle kabul ettirildiği anlamı oluşur? Burada yapacağımız, cümleyi düşünmek ve cümleyi hangi sözlerle tamamlarsak istenen [...]

Paragrafın Konusu

By |Nisan 28th, 2020|Dilbilgisi|

PARAGRAFIN KONUSU   Paragrafta hakkında söz söylenen düşünce, olay ya da durumlar konuyu verir. Konuyu bulmak için "Parçada neden söz ediliyor?" diye sorabiliriz. Yani üzerinde durulan neyse konu da odur. Bununla ilgili sorular değişik soru kökleriyle karşımıza çıkar.   "Aydın karşılaştığı her meseleyi yeniden irdeleyen insandır. Fikirler, üzerinde düşünülmeyince basmakalıp hâle gelir; bir nevi batıl [...]

Paragrafın ana düşüncesi

By |Nisan 28th, 2020|Dilbilgisi|

PARAGRAFIN ANA DÜŞÜNCESİ   Ana düşünce, parçada yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. Buna yazarın paragrafı yazma amacı da diyebiliriz.   Her paragrafın belli bir ana düşüncesi vardır. Bu düşünce bazen paragrafın herhangi bir yerinde bir cümle hâlinde verilir. Diğer cümleler bu düşünceyi açıklar ya da destekler. Bazen ise belli bir cümleyle verilmez, paragrafın bütününe sindirilir. [...]

Çoğul isim Nedir

By |Nisan 28th, 2020|Dilbilgisi|

Çoğul isim Nedir Sayısal anlamda birden fazla olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almış adlardır. Çoğul anlamı bu ekler ile sağlanır. Örnekler: gazeteler, balıklar, romanlar, kitaplar, çocuklar, şiirler, bilgisayarlar… Not: Çoğul eki (-lar, -ler), adlara çoğul anlamı dışında anlamlar da katar: Örnekler: Eliflere yarın gideceğiz. (aile) Bu savaşı Osmanlılar kazandı. (soy) Ülkemiz Almanlar ile işbirliği yaptı. (millet) Daha [...]

Sıfatlarda küçültme

By |Nisan 28th, 2020|Dilbilgisi|

SIFATLARDA KÜÇÜLTME Sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma, "-cik,-ce, (-ı)msı, (-ı)mtırak" ekleri ile yapılır. Bu eklerin getirilmesi ile oluşan sıfatlara küçültme sıfatları denir. "Küçük bir evleri vardı." cümlesinde "küçük" sıfattır ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir. "Küçücük evleri vardı." cümlesinde "-cik" eki almış "küçücük" sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Buradaki "küçücük" sözcüğün "küçük" [...]