I. ÜNİTE: İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR

 1. İletişim
 2. İnsan, İletişim ve Dil
 3. Dil-Kültür İlişkisi

II. ÜNİTE: DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

 1. Dillerin Sınıflandırılması
 2. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

III. ÜNİTE: SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ)

 1. Türkçenin Ses Özellikleri
 2. Telaffuz (Söyleyiş)

IV. ÜNİTE: KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ

 1. Kelimede Anlam ve Kavram
 2. Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı
 3. Kelime Grupları

V. ÜNİTE: CÜMLE BİLGİSİ

 1. Cümlede Anlamın Oluşumu
 2. Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
 3. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

VI. ÜNİTE: PARAGRAF BİLGİSİ

 1. Anlatım Birimi Olarak Paragraf
 2. Paragrafta Yapı
 3. Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
 4. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
 5. Metin ve Paragraf

YGS ve LYS Türkçe Dilbilgisi Konuları