dilbilgisi

/saussure (yönetici)

About saussure (yönetici)

This author has not yet filled in any details.
So far saussure (yönetici) has created 336 blog entries.

Kesinlik Zarfları

By |Mayıs 14th, 2020|Dilbilgisi|

Kesinlik Zarfları Fiillerin ve fiilimsilerin yapılışına kesinlik anlamı katan zarflardır. Başlıca kesinlik zarfları şunlardır: Elbet, şüphesiz, ne olursa olsun, elbette, mutlaka, kuşkusuz, eninde sonunda, er geç, hiç, asla, hiç mi hiç... Asla gitmeyeceğim. Kesin gelirim. Elbet bir gün buluşacağız. Seni asla unutmayacağım. Hayvanları ve bitkileri hiç incitmem. İyiliklerinizin karşılığını mutlaka göreceksiniz. Aşağıdaki kelimeleri  sıfat ve [...]

FİİLİMSİLER (Eylemsiler)

By |Mayıs 14th, 2020|Dilbilgisi|

FİİLİMSİLER (Eylemsiler) Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me, maz, mez” eklerini alabilen [...]

İsimleri Yüklem Yapan Ekler

By |Mayıs 13th, 2020|Dilbilgisi|

Ek Fiilde Zamanlar Konusu Ek fiil, isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır. Bu kip ekleri şunlardır: Görülen geçmiş zaman: -di Duyulan geçmiş zaman: -miş Geniş zaman: -r Dilek şart kipi: -sa, -se Şimdi bunları kısaca görelim.   a) Bilinen geçmiş zaman (idi) : İsimlere (-idi) eki getirilerek yüklem yapılır. Özneyi oluş üzerinde [...]

Ek Fiil Çıkmış Soruları

By |Mayıs 13th, 2020|Dilbilgisi|

Ek Fiil Çıkmış Soruları Soru 1: Ad cümlesinde kimi zaman ekeylemin 3. tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir cümle vardır? A) En sevdiğim aydır ağustos. B) Güz mevsimi, hasat demektir Anadolu insanı için. C) Şu kara üzümler daha tatlıdır ötekilere göre. D) Yükünden dalları eğilmiş elma ağaçları bir başka güzelliği [...]

Ek Fiil İsimleri Yüklem Yapan Ekler

By |Mayıs 13th, 2020|Dilbilgisi|

Ek Fiil İsimleri Yüklem Yapan Ekler Ekeylem, ad soylu sözcüklere dört farklı kipte gelir. 1. Ekeylemin Di’li Geçmiş Zaman Çekimi (idi) Onun kardeşi bu hastanede doktordu. (doktor idi) Bu cümlede, ad olan “doktor” sözcüğü ekeylem sayesinde “-di’li geçmiş zaman kipi” ekini alarak yüklem olmuştur. “Doktor” sözcüğünün “-di’li geçmiş zaman kipi” ile çekimi aşağıdaki gibidir.             [...]

EK FİİL (EK EYLEM)

By |Mayıs 13th, 2020|Dilbilgisi|

EK FİİL (EK EYLEM) Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek bileşik çekimli fiiller oluşturan “imek” fiiline ek fiil denir. Ek fiilin iki görevi vardır: 1)***Ek fiilin ikinci görevi birleşik zamanlı fiillerin oluşmasını sağlamaktır. 2)***Ek fiilin birinci görevi isim soylu sözcükleri yüklem [...]

Tekil isim

By |Mayıs 12th, 2020|Dilbilgisi|

Tekil isim Sayısal anlamda tek olan, çoğul takısı (-ler, -lar) almamış adlardır. Çoğul anlam ifade etmemesi gerekir. İsim çoğul anlam ifade ediyorsa, teklik ifade etmiyorsa buna tekil isim diyemeyiz. Örnekler: gazete, balık, roman, kitap, saat, küp, halı, çanta, masa, bıçak, kase, bilgisayar, telefon, televizyon, kağıt, bez, duvar, at, fil, arslan, zürafa vb.. ⇒İsimler (Adlar) Konusuna dönmek [...]

Haber (Bildirme) Kipleri

By |Mayıs 12th, 2020|Dilbilgisi|

Haber (Bildirme) Kipleri Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber kipindedir. Haber kiplerinin beş çekimi vardır. Bunları çekimleriyle birlikte gösterelim.  1) Bilinen geçmiş zaman : Eylemin yapılışının kesin olarak bilindiğini gösteren kiptir. Bu kip "-dı, -di, -du, - dü; -tı, -ti,-tu, -tü.." eki ile yapılır. Türkçe'de üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere altı kişi [...]

Zaman Zarfı

By |Mayıs 12th, 2020|Dilbilgisi|

Zaman Zarfı Eylemleri ve eylemsileri zaman yönünden belirten sözcüklerdir. Eylemlere ve eylemsilere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabıdır. Babam, yarın Ankara’ya gidecekmiş. Bu cümlede “yarın” sözcüğü “gitmek” eyleminin “ne zaman” yapıldığını belirttiğinden, zaman belirtecidir. Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcük veya söz öbekleri zaman belirtecidir. Beklediğiniz otobüs şimdi gelir. Kuşlar, sonbaharda güneye göç eder. Siparişlerimiz hâlâ gelmedi. [...]

Fiilde Kişi (Şahıs) Konusu

By |Mayıs 12th, 2020|Dilbilgisi|

FİİLLERDE KİŞİ Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi denir. Kişileri, çekimlenmiş, yani şahsa ve zamana bağlı olarak bir yargı bildiren fiillerin sonundaki ekler temsil eder. Bu ekler, fiillere, zaman ve dilek kip eklerinden sonra gelir. Yani önce fiillin zaman veya tasarı ifade eden bir çekimi yapılır, sonra onun hangi şahsa bağlı olduğunun belirtilmesi [...]