12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

/12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları

Romantizm Edebiyat Akımı

By |Nisan 19th, 2020|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebi akımlar, Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Romantizm: romantizmin doğduğu ortam karşıtlıklar ortamıdır. Klasik edebiyatın kuralları ortadan kaldırılmış edebiyat ortamına tam bir özgürlük gelmiştir. Yunan ve Latin Edebiyatları yerine çağdaş edebiyat örnek alınmıştır. Eserlerde günlük hayat, Toplumsal sorunlar, ulusal tarih gibi halkı ilgilendiren konular üzerinde durmuşlardır. Duygu ve hayale çok önem verilmiş yazarlar kişiliklerini yansıtmışlardır. Eserlerde kişiler yaşadıkları sosyal çevre içinde ele [...]

Klasizm nedir

By |Nisan 19th, 2020|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Klasizm: klasizmin ortaya çıkışında rasyonalizm felsefesi etkili olmuştur. Klasik yazarlar eski yunan ve Latin edebiyatlarını örnek almışlardır. Klasik eserlerde akıl ve sağduyu önemsenmiştir. Akıl yoluyla gerçeğin ve insan doğasının incelenmesine önem verilmiştir. İnsan dışındaki her şey geri planda bırakılır. İşlenen konunun gerçek olması önemli değildir gerçeğe yakın olması önemlidir. İnsanın iç dünyası ele alınmış az [...]

Naturalizm edebiyat akımı

By |Nisan 19th, 2020|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebi akımlar, Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Natüralizm: determinizm, deneysel uygulama, evdeyim ve soya çekim düşüncesisinden yararlanılarak oluşturulmuş bir akımdır. Ona ilk kez sanat doğanın bir kopyası olmasıdır. Natüralizme göre insanın her türlü duygu düşünce ve eylemi soya çekim özelliklerini ve içinde yetiştiği sosyal çevrenin etkisi ile açıklanabilir. Kişiyi yönlendiren iradesi değil soyaçekim özellikleri ve sosyal çevredir. Realizm'in yeri biçimidir devamıdır. Yazar [...]

Realizm edebiyat akımı

By |Temmuz 10th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebi akımlar, Edebiyat, Edebiyat performans ödevi, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Realizim: 19. yüzyıl olayları gözleyerek onları yöneten yasaları bulmaya yöntemi. Toplumsal olaylara, bu arada edebiyata da vurgulanmış. Agust Komt'un pozitivizm felsefesi realizmi esin kaynağıdır. Realizim duyguya ve hayale geniş yer veren romantizme bir tepkidir. Bu akım da gözlem ve araştırma ön plana çıkmıştır. Yazarların çoğu anket yöntemi ile bilgi toplamışlar gözlemlerini günlük olarak kaydetmişlerse sonrada [...]

Tanzimat Döneminde Şiir

By |Temmuz 4th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Tanzimat dönemi şiiri birinci tanzimat dönemi ve ikinci tanzimat dönemi olmak üzere ikiye ayrılır.  İlk dönem tanzimat şiirinde gazel, kaside, terkibi bent gibi nazım şekilleri kullanılmış. İkinci dönemde Fransızcadan çevirilerle yeni nazım biçimleri görülmüştür. Her iki dönemde aruz ölçüsü kullanılmış hece ölçüsü denenmiştir. Şiirde nazım birimi beyittir. Parça bütünlüğü yerine konu bütünlüğüne önem verilmiş tir. [...]

Rubai Nedir?

By |Temmuz 4th, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Rubai: Fars edebiyatının bir nazım biçimidir. Aruz ölçüsünün özel kalıplarıyla yazılır tek bir dörtlükten oluşur. Uyak düzeni  aaxa  biçimindedir. Dizeler arasında anlam birliği vardır. Rubai de felsefi konular aşk şarap din tasavvuf işlenir. En büyük sanatçısı Ömer Hayyam.  Rubai yazmayı meslek edinmiş tek şair Azmizade haletidir. Cumhuriyet döneminde biz de Arif Nihat Asya ve Yahya [...]

Tuyug nedir?

By |Temmuz 3rd, 2017|10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 11. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, 9. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları, Genel|

Tuyug:  türklerin katmış olduğu bir nazım biçimidir, tek bir dörtlükten oluşur. Kafiye düzeni rubai ve manideki gibidir. Halk şiirinde ki maninin divan edebiyatına  yansımış biçimidir. Arzun Fâilâtün, Fâilâtün, Fâilün  kalıbıyla yazılır. Rubai de işlenen konular tuyugdada işlenir. Azeri ve Çağatay edebiyatlarında gelişmiştir. Tanınan en büyük şairler Kadı Burhanettin, Nesimi, Ali Şir Nevai. Tuyug hakkında akademik [...]