Türkçe öğretmenliği kaynak kitap

/Türkçe öğretmenliği kaynak kitap

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Kimdir?

By |Mayıs 9th, 2020|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu 1901 yılında Erzurum'un Uzundere kazasına bağlı Çamlıyamaç Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ahmet Halil olup, Fındıkoğulları ailesine mensuptur. Babası Halil Fahri Bey kadı idi. Annesi Fatma Zehra hanım da dindar bir kadın olup İkinci Dünya Savaşı yıllarında Arnavutluk ve Mısır Üzerinden gittiği Hicaz'da vefat etmiştir. Fındıkoğlu, babasının memuriyeti nedeniyle [...]

Estetik – Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

By |Mayıs 8th, 2020|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Estetik - Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu YAZARIN ÖNSÖZÜ Liselerin ikinci devre programlarına dahil edilen felsefe dersleri arasında estetiği de görüyoruz. Bu ders iki bakımdan önemli sayılabilir: Önce memleket gençliğinin çok değer verdiğimiz felsefi ve fikri eğitimi için gereklidir. İkinci olarak bütün eğitim sistemimizin önemli bir kolu olan edebiyat ve edebiyat tarihi derslerini yakından ilgilendirmesi bakımından önemlidir. [...]

Prof. Dr Günay Karaağaç Kimdir ?

By |Mayıs 7th, 2020|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Prof. Dr Günay Karaağaç Prof. Dr Günay Karaağaç, 20 Ağustos 1949 tarihinde İzmir'de doğdu. 1971' de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1983 yılında 'Lutfi Divanı' adlı tezi ile (TDK 1998) doktorasını tamamladı. 1984 - 1987 yıllarında Macaristan - Budapeşte, Eötvös Lorand Üniversitesinde Türk Dili okutmanlığı yaptı. 1987 - 2002 [...]

Türkçenin Söz Dizimi – Günay Karaağaç

By |Mayıs 6th, 2020|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Türkçenin Söz Dizimi - Prof. Dr Günay Karaağaç Varlık ve eylem adlarından oluşan sözlük birimleri, varlık ve eylemlerin özelliklerine inmeksizin, onları kavramlar halinde bildirirler. Bu birimler sosyal birer genellemedir ve bu bakımdan kuşaklar arasında aktarılan sosyal bir mirastır. Söz dizimi ise bütünüyle bireysel olan dil kullanımına özgü bir alandır. Dil kullanımı, gerçek dünyanın, dilin saymaca [...]

Divan Edebiyatında Türler – Rıdvan Canım

By |Mayıs 5th, 2020|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Divan Edebiyatında Türler - Dr. Rıdvan Canım Edebî türler, tıpkı canlı organizmalar gibi doğan, büyüyen, belirli bir ömür sürdükten sonra hayatiyetini yitiren varlıklardır. Ortaya çıktıkları tarihî süreçler, içinde bulundukları coğrafyalar ve kültürler, mensup oldukları edebiyatlar ya da edebî ekoller ne kadar farklı olursa olsun, her birinin “tür” olarak belli bir kimliği ve kendine has bir [...]

Çocuk Edebiyatı – Dr. Tacettin Şimşek

By |Ekim 1st, 2015|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Çocuk Edebiyatı - Dr. Tacettin Şimşek Gelişme ve yetişme çağındaki çocukların dil düzeyine, duygu ve düşünce dünyasına, anlama ve kavrama yeteneğine seslenen edebiyata Çocuk Edebiyatı diyoruz. Bu edebiyatın temel kaygısı ''çocuğa görelilik'' ilkesidir. Çocuk edebiyatı, eğitici yönüyle de öne çıkan bir edebiyattır. çocukta güzellik duygusunu uyandırmayı ve iyi izlenimler bırakmayı hedefler. Duyuş, seziş ve davranış [...]