10. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

By |Kasım 23rd, 2015|Online Yazılı Soruları|

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10. SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI 1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı nazım şekillerini kısaca açıklayınız.(10p) 2. Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte edebiyatımıza ne gibi yenilikler getirmiştir yazınız.(10p) 3. Göktürk Yazıtları(Orhun Abideleri) hakkında bilgi veriniz.(10p) 4. Kutadgu Bilig eserinin sembolik kişilerini tablo halinde gösteriniz.(10p) 5. Uygur Dönemi eserleri nelerdir yazınız.(10p) 6.Divan-ı Lügatüt Türk adlı eserin [...]