Zamir ( Adıl)

By |Nisan 20th, 2020|Dilbilgisi|

Zamir (Adıl) Adların yerini tutarak varlıkları karşılayan, sözcüklerdir. Zamirler, sözcük halinde olabileceği gibi, ek halinde de olabilir. Zamir veya adıl, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilenisim soylu kelime. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz, kendileri; bu, şu, o; kim, ne ve biri gibi [...]