Bağlaç Olan ne … ne …’nin Yazılışı

By |Nisan 20th, 2020|Dilbilgisi|

Bağlaç Olan ne ... ne ...’ninYazılışı Bu bağlacın kullanıldığı cümlelerde fiil olumlu olmalıdır: Ne Fransa’da ne de Almanya’da aradığını bulabilmişti. Onlar ne arsız ne yılışkan ve yırtık gülmelidirler; ne de somurtmalıdırlar. Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı. Ne adımızı anan var ne halimizi soran. (olumsuzluk) (adımızı anan ve halimizi soran yok) Ne kış ne [...]