Divan Edebiyatında Türler – Rıdvan Canım

By |Mayıs 5th, 2020|Türkçe öğretmenliği alan bilgisi, Türkçe öğretmenliği kaynak kitap|

Divan Edebiyatında Türler - Dr. Rıdvan Canım Edebî türler, tıpkı canlı organizmalar gibi doğan, büyüyen, belirli bir ömür sürdükten sonra hayatiyetini yitiren varlıklardır. Ortaya çıktıkları tarihî süreçler, içinde bulundukları coğrafyalar ve kültürler, mensup oldukları edebiyatlar ya da edebî ekoller ne kadar farklı olursa olsun, her birinin “tür” olarak belli bir kimliği ve kendine has bir [...]