Fiilimsiler Konusu

By |Mayıs 11th, 2020|Dilbilgisi|

Fiilimsiler (Eylemsiler) Konusu Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir. Eylemlerden belirli eklerle türetilip ad, sıfat veya belirteç görevinde kullanılan sözcüklerdir. Adından da anlaşıldığı üzere, eyleme benzeyen ancak eylem gibi çekimlenemediği için eylem olmayan sözcüklerdir. Yağmurun yağması, çiftçileri çok sevindirdi. Bu [...]