Hikaye, Rivayet, Şart Konusu

By |Nisan 21st, 2020|Dilbilgisi|

Hikaye, Rivayet, Şart Konusu Bileşik çekimli eylemlerde ikinci kip “-di’li geçmiş zaman kipi, -miş’li geçmiş zaman kipi ve şart kipi” olmak üzere üç şekilde karşımıza çıkar. 1. Hikâye Bileşik Çekimli Eylem Basit çekimli eylemlere ikinci kip eki olarak “di’li geçmiş za-man kipi” eki getirilerek yapılır. Her gün kitap okuyordu. (okuyor idi) Bu cümlede, “oku-” eylemi, [...]