Karşılaştırma

By |Mayıs 3rd, 2020|Dilbilgisi|

Karşılaştırma   Birden fazla varlık ya da kavramın aralarındaki benzerlerini ya da farklarını ortaya koymak için başvurulan anlatım yoludur. Bunda amaç kavramın başka kavramlardan farklı yönlerini ortaya koymak, böylece onun belirgin özelliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Ya da ortak yönler söylenerek bu özelliklerin daha iyi belirmesi amaçlanır.   "İnternet medyanın bir parçasıdır ancak çok seçeneğe [...]