Konularına göre divan şiiri

By |Temmuz 6th, 2017|Edebiyat, Edebiyat proje ödevi, Genel|

Divan şiiri konularına göre tevhit, münacat, naat, methiye, hicviye, Fahri'ye olmak üzere altı konu üzerine yazılır. Bunlar: Tevhid: Allah'ın birliğini işler. Terkibi bent ve tercibi bentn şeklinde yazılır. Münacat : Allaha yalvarış konularını içeren şiirlerdir Naat : Hazreti peygamberi öven şiirlerdir Methiye: devrin büyüklerini övmek için yazılır. Önce şiirleri olarak da bilinir. Hicviye: Birini yermek [...]