Olasılık Zarfları

By |Mayıs 15th, 2020|Dilbilgisi|

Olasılık (İhtimal) Zarfları Fiillerin anlamına olasılık katan zarflardır. Başlıcaları şunlardır: Galiba, ola ki, sanırım, herhalde, belki, bakarsın, tut ki, varsayalım, say ki, tahminen... Yeterlilik fiilleri olasılık anlamı taşıdığı için, bu fiillerle olasılık zarflarının aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Çarşıya gidebiliriz (Doğru) Belki çarşıya gideriz. (Doğru) Belki çarşıya gidebiliriz. (Yanlış) Ola ki arayacağı tutar. [...]