paragrafın yapısı

/Tag:paragrafın yapısı

Paragraf oluşturma

By |Mayıs 3rd, 2020|Dilbilgisi|

PARAGRAF OLUŞTURMA   Bir paragraf oluşturabilecek cümleler dağınık olarak verilir ve öğrencinin bunlardan bir paragraf oluşturması istenebilir. Bu tip sorularda cümlelerin anlamca ve yapıca birbirine bağlanabilmesi aranmalıdır. Burada dikkat edilecek noktalar şunlardır:   Öncelikle cümlelerin hepsi okunarak bu cümlelerin ne anlattığı belirlenmeye çalışılmalıdır.   Eğer bir olay anlatılıyorsa olayın gerçekleşme sırası belirlenmelidir. (Zaman akışı)   [...]

Paragrafın Yapısı

By |Nisan 29th, 2020|Dilbilgisi|

PARAGRAFIN YAPISI   Paragrafın; bir makalenin, denemenin ya da başka bir yazının küçültülmüş biçimidir.   Nasıl bu tür yazıların giriş, gelişme ve sonuç bölümleri varsa, bir paragrafın da bu tür bölümleri vardır. İşte paragrafın yapısıyla ilgili sorular böyle bir bölümlemeyi ortaya çıkarmak için sorulur.     Giriş bölümü   Genelde tek cümleden oluşan giriş bölümünde [...]