İlgi Zamiri

By |Nisan 25th, 2020|Dilbilgisi|

İlgi Zamiri Cümlede daha önce geçmiş bir ismin ya da isim tamlamalarında tamlananın yerini tutan ek hâlindeki “-ki” zamiridir. Bu zamir kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır. “Bizim arabamız sizinkinden eski.” “Ayşe'nin defteri eski, seninki yeni" “Oğuz'un saçı kısa, benimki uzun" cümlesindeki altı çizili sözcüklerdeki “-ki” eki ilgi zamiridir. —NOT— : '' -im + ki, -in [...]