• ANLAMA ve ANLATMA TEKNİKLERİ
 • ÇOCUK EDEBİYATI
 • TİYATRO ve DRAMA UYGULAMALARI
 • DİL BİLGİSİ ve DİL BİLİMİ
 • YAZILI ve SÖZLÜ ANLATIM
 • TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ
 • ESKİ TÜRK EDEBİYATI
 • TÜRK HALK EDEBİYATI
 • EDEBİYAT BİLGİ ve TEORİLERİ
 • BATI EDEBİYATI ve EDEBİ AKIMLAR
 • YENİ TÜRK EDEBİYATI
 • ALAN EĞİTİMİ BİLGİSİ

Çıkmış ÖABT Türkçe Öğretmenliği Soruları (2013)

Çıkmış ÖABT Türkçe Öğretmenliği Soruları (2014)

Çıkmış ÖABT Türkçe Öğretmenliği Soruları (2015)